Societatea comercială ADDECO S.R.L. a fost înfiinţată în iulie 1991, având ca obiect principal de activitate elaborarea de software, studii de cercetare şi consulting în domeniul industriei de ţiţei şi gaze, fiind atestată în acest scop de către AGENŢIA NAŢIONALĂ DE RESURSE MINERALE Bucureşti.

În anii 1992-1993, firma a creat un pachet de programe pe calculator care acoperă mai multe domenii din industria petrolieră. Pachetul a fost instalat în 12 schele de producţie din S.N.P. PETROM S.A.: Berca, Boldeşti, Brăila, Ciureşti, Craiova, Modârzău, Moineşti, Poeni, Stoina, Ţicleni, Videle şi Zemeş.

În perioada următoare au fost realizate mai multe contracte de cercetare, printre care câteva studii privind optimizarea regimului tehnologic de producţie şi analize ţiţei la schela Berca (1997) şi un studiu privind metode de limitare a poluării la sondele în foraj pentru Institutul de Proiectări în Construcţia de Maşini Bucureşti (1992)..

Firma a finalizat 170 studii de fezabilitate pentru evaluarea resurselor geologice şi a performanţelor în exploatare a unor zăcăminte comerciale de hidrocarburi, diverse alte lucrări, 150 rapoarte de expertiză pentru studii de zăcământ, 1 proiect şi 3 rapoarte de expertizare-supervizare de abandonare din exploatare pentru două sonde în perioada 2000-2015:


Firma are experienţa necesară în vederea elaborării de studii pentru proiectarea exploatării zăcămintelor de hidrocarburi, studii de fezabilitate, consultanţă în domeniul industriei petroliere, având mijloacele umane şi materiale necesare, incluzând capitalul financiar.

Firma s-a clasat în Topul firmelor prahovene 2010: pe locul 1, categoria servicii microîntreprinderi, în Topul firmelor prahovene 2009: pe locul 6, categoria servicii microîntreprinderi, în Topul firmelor prahovene 2006: pe locul 8, după domeniul de activitate, în Topul naţional al firmelor private 2008: locul 19, după domeniul de activitate şi pe locul 31 în clasamentul judeţean, categoria microîntreprinderi, în Topul naţional al firmelor private 2006: locul 45, categoria microîntreprinderi, în Top Profit/Afaceri România 2009-2011 Microîntreprinderi, judeţul Prahova: locul 1, după domeniul de activitate.

Este de menţionat că firma are o bună legătură cu majoritatea companiilor care activează în industria de petrol şi gaze, inclusiv cu firmele de servicii în acest domeniu.

Societatea comercială ADDECO S.R.L. dispune de un nucleu de bază de specialişti cu experienţă de lucru (atât în ţară, cât şi în străinătate) în activitatea de producţie şi cercetare în domeniul petrolier.Directorul firmei, Ioan Dan Grigoraş, conferenţiar doctor inginer la UNIVERSITATEA PETROL-GAZE Ploieşti, la catedra de Geologie Petrolieră şi Inginerie de zăcământ, are o experienţă de 31 ani în domeniul industriei petroliere, producţie, proiectare, învăţământ universitar. A lucrat un an şi jumătate în Nigeria pentru NATIONAL NIGERIAN PETROLEUM CORPORATION, ca supervizor în proiectarea şi execuţia unor parcuri de rezervoare şi aproape trei ani pentru compania petrolieră AMOCO, ca inginer de zăcământ.

Pentru partea de geologie şi geofizică este responsabilă Gabriela Grigoraş, inginer geolog la S.C. ADDECO S.R.L., cu o experienţă de 21 ani în domeniul geologiei petroliere, atât la PETROM-I.C.P.T. Câmpina, cât şi la DanOil Consulting S.R.L. Câmpina.

Actualizat în ianuarie 2017www.000webhost.com